Překližky březové pro interiér i exteriér, foliované hladké i protiskluzové. Překližky topolové a obalové Elliotis Pine-borovice. Při koupi překližek je třeba brát v úvahu čemu má deska sloužit, jak dlouho a čemu bude odolávat. Každé použití překližky je jiné a proto je nutné používat správný typ překližky doporučené odborným prodejcem.

Břízové překližky foliované a protiskluzové jsou významný materiál ve stavebnictví pro šalování, pro stavbu monolitů a jiné stavební konstrukce, přívěsy, v nábytkářském průmyslu, vybavení hřišť, v automobilovém průmyslu a loďařství…

Břízové překližky nefoliované se hodí na stavební konstrukce, střechy, podlahy, stěny, obklady, nábytek, konstrukce lodí, pro truhláře…

Topolové překližky jsou významný materiál ve stavebnictví pro jednorázové šalování a jiné stavební konstrukce s nižším namáháním, bedny, zastřešené přívěsy, v automobilovém průmyslu atd.